Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Lai izvairītos no decimāldaļu pazušanas datu bāzes eksporta/importa gadījumos, kad tiek koplietoti Algu iestatījumi Likmes un Konstantes, jāveic sekojošu iestatījumu maiņa:

  1. Tehniskie parametri - Iestatījumi - Koplietojamie reģistri - Likme - jābūt aizpildītām kolonnām Kompānijām un Kompānijā (iesakam nemainīt bez konsultanta ieteikumiem);
  2. Algas - Iestatījumi - Konstantes - izmantojam tikai tādām konstantēm, kuras ir bez decimāldaļām;
  3. Algas - Iestatījumi - Likmes - izveidojam jaunu likmi UZN, kurā norādām 1.rindā kolonnā +Summa nepieciešamo summu ar decimāldaļu "0.36"
  4. Algas - iestatījumi - Nodokļu atskaites - ALGA - jāizmaina UZNRISK formula uz:
    ROUND(TAX(UZN;#D1;1;#TAXGROUP);2) 
  5. Pēc izmaiņām pārbaudīt UZNRISK aprēķina pareizību;

 

  • No labels