Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

 

Lai izvairītos no decimāldaļu pazušanas datu bāzes eksporta/importa gadījumos, kad tiek koplietoti Algu iestatījumi Likmes un Konstantes, jāveic sekojošu iestatījumu maiņa:

  1. Tehniskie parametri - Iestatījumi - Koplietojamie reģistri - Likme - jābūt aizpildītām kolonnām Kompānijām un Kompānijā (iesakam nemainīt bez konsultanta ieteikumiem);
  2. Algas - Iestatījumi - Konstantes - izmantojam tikai tādām konstantēm, kuras ir bez decimāldaļām;
  3. Algas - Iestatījumi - Likmes - izveidojam jaunu likmi UZN, kurā norādām 1.rindā kolonnā +Summa nepieciešamo summu ar decimāldaļu "0.36"
  4. Algas - iestatījumi - Nodokļu atskaites - ALGA - jāizmaina UZNRISK formula uz:
    ROUND(TAX(UZN;#D1;1;#TAXGROUP);2) 

 

  • No labels