Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Veicot versijas maiņu, pirms sākt vadīt jaunu informāciju jaunajā versijā, ir nepieciešams pārbaudīt vai visi dati ir pārnesušies korekti.

Lai to varētu izdarīt, dažādos moduļos ir jāizveido atskaites, gan jaunajā, gan vecajā versijā, kuras tiek izmantotas salīdzināšanai, lai pārbaudītu pārnestos datus. Šo atsakišu rezultātiem vajadzētu būt vienādiem.

Atskaišu saraksts, kuras ir ieteicams salīdzināt:

  • Modulis - Finanses - Atskaites - Apgrozījuma pārskats - Kopsummas un Atlikumi pa interesējošiem objektiem (Avansa norēķnu personām, piemēram)
  • Modulis - Finanses - Atskaites - Galvanā grāmata - Kopsummas un Atlikumi pa interesējošiem objektiem (Avansa norēķnu personām, piemēram)
  • Modulis - Realizācija - Atskaite - Neapmaksāto rēķinu pārskats
  • Modulis - Piegādātāji - Atskaites - Neapmaksāto rēķinu pārskats
  • Modulis - Avansa norēķini - Atskaites - Avansa norēķinu pārskats
  • Modulis - Pamatlīdzekļi - Atskaites - Nolietojuma atskaite
  • Modulis - Noliktava - Atskaites - Noliktavas atlikums

 

  • No labels