Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.) Atveriet /Library/Application Support/HansaWorld/(Attiecīgā Books vai STD Accounts mape/

Library mapi varat atrast Finder aplikācijas izvēlnē Go. Tā parādās pēc Alt pogas nospiešanas.

2.) Atrodiet .hdf failu

3.) Uzklikšķiniet uz tā ar labo peles pogu un jāizvēlas Show Package Contents

4.) Atrodiet Journal mapi un izdzēsiet to

Pirms rekomendēto darbību veikšanas pārliecinieties, ka jums pieejama datu bāzes aktuālā kopija vai datu bāzes teksta kopija!

  • No labels