Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Izdzēsiet Journal mapi, kuru varat atrast /Library/Application Support/HansaWorld/(Attiecīgā Books vai STD Accounts mape/

Library mapi varat atrast Finder aplikācijas izvēlnē Go. Tā parādās pēc Alt pogas nospiešanas.

Šajā mapē jāatrod .hdf fails

Jāuzklikšķina ar labo peles pogu un jāizvēlas Show Package Contents

Atvērtajā logā jāatrod un jāizdzēš Journal mape

Pirms rekomendēto darbību veikšanas pārliecinieties, ka jums pieejama datu bāzes aktuālā kopija vai datu bāzes teksta kopija!

  • No labels