Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Risinājums iegūt atskaiti par debitoriem un kreditoriem formā:
Sākuma saldo >  Debeta apgrozījums > Kredīta apgrozījums > Beigu saldo

ir sekojoša:
 1. Katram kontaktam kartiņās ir jābūt DK (debitoru/kreditoru) tipa objektam (kura ievietošanos var uztaisit automātisku, kad veido jaunu kontaktu (definējas:Realizācija - iestatījumi - Kontaktu parametri).
  Veidojot ierakstus Realizācijas un Piegādātāju moduļos, tajos ievietojas DK tipa objekti ( ja pirms ir ielikti kontaktu kartiņās), iegrāmatojot ierakstus, tie nokļūst grāmatojumos kā rezultātā varat apskatīt Apgrozījuma pārskata atskaiti par konkrētu periodu, norādot Kontu 2310 vai 5310, Objekta tipu DK un ķeksi Rādīt objektus.
  Lai atskaite rādītos pareiza, ir jāsakārto/jāpārbauda sekojošas lietas:
  1) vai sākuma saldo kontos 5310un 2310 ir ievadīti ar DK tipa objekta atlikumiem?
  2) vai visiem HW ierakstiem no realizācijas/piegādātāju moduļiem šie objekti ir ielikti (šo var kontrolēt ar Finansu iestatījumu  - Objektu kontrole, kontiem 5310 un 2310 norādot objektu tipa DK kontroli - šis iestatījums neļaus saglabāt attiecīgos kontu ierakstus bez šiem DK tipa objektiem).
 2. Ir jābūt ieslēgtai Apakšsistēmas kontu kontrole (Finanses - Iestatījumi - Apakšsistēmas kontu kontrole + Kontējumu sastādīšana Piegādātājiem un Realizācijai - ķeksis Kontu kontrole), tad grāmatojumos ievietojas klienti un piegādātāji.
  Tad var skatīt Finanses - Atskaites - Debitoru kontu kontrole un Kreditoru kontu kontrole
 • No labels