Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Finanses >> Iestatījumi >> Sākuma saldo

Ja nepieciešams ievadīt sākuma saldo pa objektiem, nepieciešams veidot atsevišķu ierakstu par sākuma saldo kopsummu un atsevišķu ierakstu par katru objektu.

Piemēram, ja konta sākuma saldo ir 100 eur un to ir nepieciešams sadalīt pa diviem objektiem - Objekts 1 - 40 eur un Objekts 2 - 60 eur, tad to var izdarīt sekojoši:

1) veido ierakstu par sākuma saldo kopsummu 100 eur, norādot kontu, bet nenorādot objektu,

2) veido jaunu ierakstu, norādot Objekts 1 un summu 40 eur.

3) veido jaunu ierakstu, norādot Objekts 2 un summu 60 eur.


 Vairāk par sākuma saldo ievadīšanu: 

http://www.hansamanuals.com/main/none/theconf___543/manuals/version___82/hwconvindex.htm

  • No labels