Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

(question) Nepieciešams automātisks soda naudas aprēķins
(question) Lai samazinātu manuālā darba apjomu soda naudas aprēķinam tiks izmantota standarta HWE funkcionalitāte. Soda naudas procentu var noteikt visiem klientiem uzreiz. Ja kādam klientam ir atšķirīgi līguma nosacījumi, tādā gadījumā soda naudu var norādīt indvividuāli, to ievadot laukā Soda %, kas atrodas Kontakta kartiņas Nosac. sadaļā.

Nosaukums

Vērtība

komentārs

Soda procents

 

soda procentu likme gadā

Minimālā summa

-

minimālā summa no kādas piestādīs soda %

Kavēts vairāk par

-

 

Samaksas termiņš

 

 

Artikuls

 

par konkrēto artikulu tiks rēķināta soda nauda

Papildu summa

-

 

Soda % kods

 

Ja ir vairākas soda % likmes, tad šajā laukā var izvēlēties vajadzīgo.

Tās var izveidot pie soda % likmēm

Debitēšanas veids

(question) Tekošais

Soda naudas rēķini tiks veidoti tik ilgi, kamēr rēķins netiks apmaksāts.
Otra iespēja veido vienu SN rēķinu pēc kavētā rēķina apmaksas

Iekļaut nenokavētos rēķinus

 

Paaugstināt atg. līmeni

 

Soda procents

Vētība

Komentārs

Summa rēķ.izrakst. dienā* nokavētās dienas

-

Ņem vērā rēķina dienā aktuālos soda procentus

Pašreizējais kurss* nokavētās dienas

-

Ņem vērā pašreizējo soda procentu

Pašreizējais kurss * rēķina summa

-

% tiek rēķināts, kā vienreizējs katru reizi, kad palaista apk.

Tā, piemēram, par rēķinu, kura kopējā summa ir 1000 LVL un kurš ir kavēts 365 dienas un līguma sodu procentu likme ir 0.5% par dienu, ar Veidot soda naudas rēķinu apkalpošanu tiks izveidots šāds rēķins:

Izmaiņu pieprasījumi

  • No labels