Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Ir iespēja izmantot divu veidu rezervāciju procesus:

I. Netiek veidota speciāla rezervāciju noliktava, prece rezervējas esošajās noliktavās;
Artikuli tiek rezervēti no jebkuras noliktavas vai nākotnes Pasūtījumiem piegādātājiem.
Rezervētās preces infomrāciiju var redzēt attiecīgā artikula statusa logā vai rezervācijas atskaitē no klientu pasūtījuma. 

 

II. Tiek veidota speciāla rezervāciju noliktava.
Katra rezervācija tiek ievadīta kā Noliktavas kustība no esošās noiktavas uz rezervāciju noliktavu, līdz ar to var izmantot visas Noliktavas moduļa standarta  atskaites šo rezervēto preču izsekošanai.
Skurpuloza uskaite katrai Noliktavas uzksaitei.
Iesakam izmantot, ja ir ļoti daudz rezervējamas produkcijas un tam tiek reāli izmantota speciāla noliktava dabā.
Ja tiek izmantoti plaukti un pozīcijas Noliktavas modulī, tad arī šai rezervācijas noliktavai tie ir jāparedz. 

 

Iestatījumi:

  • Klientu pasūtījumi - Iestatījumi - Noliktavas rezervāciju parametri:

 -  ir virtuālā noliktava vai nav;

Uzstādīt saņemšanas vietu klienta pasūtījumā laukā noliktava: Tukšs - ja ir virtuālā  noliktava (ņem noliktavu, kas ir personas kartiņā vai lokālajos uzstādījumos lietotājam); No pasūtījuma-galvenā noliktava; Rezervēt noliktavu leitotājam-no lietotāja (līdzīgi kā tukšs, jānotestē);

Manuuāli, automātiski - kleintu pasūtījuma rezervācijā manuāla vai automātiska rezervācija.

 

Artikula statusā - ieliekam, ka redzam Nerezervētos jeb brīvos

 

*HansaWorl noliktavas rezervācijas pilns apraksts pieejams šeit (ENG):

http://hansamanuals.com/main/english/mailnumber___5082/theconf___478/manuals/levelzero___5066/version___81/hwconvindex.htm

  • No labels