Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Lai veiksmīgi uzsāktu datu ievadi HansaWorld sistēmā jaunā finansu gadā, jānodefinē:

 1. Finanses (Sistēma) - Iestatījumi - Finanšu gadi - jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga. (warning) pirms saglabāšanas uzmanīgi pārbaudīt, jo nav iespējams pēc tam mainīt;
 2. Katrā modulī izmantojamo reģistru numuru sērijas - Iestatījumi - Numuru serijas, piemēram:
  Realizācijas - iestatījumi - Numuru sērijas - Rēķini;
 3. Svētku dienas Latvijas valstī:
  Algas (Sistēma) - Iestatījumi - Valsts brīvdienas - papildinat jau izveidoto Latvijas valsts svētku dienu kartiņu (ieteicams augšpusē izveidot jaunas rindas un ierakstīt aktuālā gada dienas, lai ērtāk meklēt);
 4. Pārnestās darba dienas:
  Algas - Iestatījumi - Pārnestās darba dienas;
 5. Atskaišu periodi:
  Sistēma - Iestatījumi - Atskaišu periodi;

Ja mainās likumdošana attiecībā uz HansaWorld izmantotiem iestatījumiem, zemāk saraksts, kuros iestatījumos ieteicams mainīt dažādus nosacījumus:

 1. PVN likmes - ja mainās PVN likmes, ieteicams veidot jaunas likmes pēc apraksta:
  PVN pārskata perioda deklarācijas un pielikumu PVN1, PVN2 eksports uz EDS (HW standarts) - punkts 2. Iestatījumi PVN1. (2018.gadā nāk klāt jaunas reversas likmes, kas jāizveido sistēmā - R7, R8, R9).
  (warning) ja iepriekš nav bijis PVN - nodokļa apgrieztā maksāšana un būtu nepieciešama konsultacija un/vai nepieciešama realizācijas rēķinu pārveide, lūdzu, sazinieties ar mums - support@burti.lv
  Veidojot PVN deklarācijas pielikumu PVN1 no 01.01.2018 jānorāda jauna Min.vērtība - 150 EUR (līdzšinējo 1430 EUR vietā).
 2. Neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem, invalīdu atvieglojumi, minimālā alga:
   Algas - Iestatījumi - Konstantes - jaunā rindā ierakstam jaunā gada periodu un likmi, izmantojot līdz šim esošo kodu. Vecajai likmei jānosaka beigu periods; (warning) pievērst uzmanību iestatījuma B sadaļai - jāieliek dienas.
 3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, sociālā nodokļa likmes maiņa, jānodefinē:
  Algas - Iestatījumi - Likmes - attiecīgās likmes kartiņā jāieraksta jaunais periods un likmes vērtība. Vecajai likmei jānosaka beigu periods;
 4. VSAOI objekta maksimālais apmērs jāmaina, atkarībā no izmantojamiem iestatījumiem:
  Algas - Iestatījumi - Konstantes;
  Algas - Iestatījumi - Operāciju tipi - attiecīgajā sociālā nodokļa operāciju tipā;
  Vecajai likmei jānosaka beigu periods
 5. 2018.gada Algu aprēķinu izmaiņu ieviešana jāsaskaņo konkrēti ar savu konsultantu - šajā gadījumā būs jāveic izmaiņu ieviešanas process katrai HansaWorld sistēmas datu bāzei individuāli.

   
 • No labels