Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Lai veiksmīgi uzsāktu jauno Finanšu gadu HansaWorld sistēmā, nepieciešams nodefinēt:

 1. Modulis Finanses (Sistēma) > Iestatījumi > Finanšu gadi > jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga; 
  (warning) Pirms saglabāšanas uzmanīgi pārbaudīt, jo nav iespējams pēc tam to mainīt.
 2. Izmantojamo reģistru numuru sērijas, katrā modulī > Iestatījumi > Numuru sērijas; 
  Piemēram: Realizācijas - Iestatījumi - Numuru sērijas - Rēķini.
 3. Modulis Algas (Sistēma) > Iestatījumi > Valsts brīvdienas > papildināt jau izveidoto valsts brīvdienu ierakstu ar jaunajām Svētku dienām Latvijas valstī; 
  Ieteicams augšpusē izveidot jaunas rindas un ierakstīt aktuālā gada dienas, lai ērtāk meklēt.
 4. Modulis Algas >  Iestatījumi > Pārnestās darba dienas;
 5. Modulis Sistēma > Iestatījumi > Atskaišu periodi.

 Zemāk saraksts, kuros HansaWorld iestatījumos ieteicams mainīt dažādus nosacījumus, ja likumdošanas izmaiņas attiecas uz HansaWorld izmantotajiem iestatījumiem.

 1. PVN likmes. Ja mainās PVN likmes, ieteicams veidot jaunas likmes pēc apraksta > PVN pārskata perioda deklarācijas un pielikumu PVN1, PVN2 eksports uz EDS (HW standarts)
  1. Punkts 2. "Iestatījumi PVN1" - 2018.gadā nāk klāt jaunas reversas likmes - R7, R8, R9-, kuras jāizveido šajā punktā minētajā iestatījumā;
  2. Veidojot PVN deklarācijas pielikumu PVN1, no 01.01.2018 jānorāda jauna Min.vērtība - 150 EUR līdzšinējo 1430 EUR vietā.
  (warning) Ja iepriekš nav bijusi PVN nodokļa apgrieztā maksāšana un būtu nepieciešama konsultācija, un/vai nepieciešama realizācijas rēķinu pārveide, lūdzu, sazinieties ar mums - support@burti.lv.
 2. Ja mainās neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem, invalīdu atvieglojumi un/vai minimālā alga, tad Modulis Algas > Iestatījumi > Konstantes > jaunā rindā ierakstam jaunā gada periodu un konstanti, izmantojot līdz šim esošo kodu. 
  (warning) Vecajai konstantei jānosaka beigu periods.
  (warning) Pievērst uzmanību iestatījuma B sadaļai - jaunajai konstantei jānodefinē dienas kods pēc iepriekšējās parauga.
 3. Modulis Algas > Iestatījumi > Likmes > jānodefinē jaunā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālā nodokļa likme. Attiecīgās likmes ierakstā jāieraksta jaunais periods un likmes vērtība. 
  (warning) Vecajai likmei jānosaka beigu periods.
 4. 2018. gada Algu aprēķina izmaiņu ieviešana jāsaskaņo konkrēti ar savu konsultantu. Šajā gadījumā būs jāveic izmaiņu ieviešanas process, katrai HansaWorld sistēmas datu bāzei individuāli.
   
 • No labels