Child pages
 • Maksājumu uzdevumu eksports (FiDAViSta)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 • Maksājumu uzdevumi - ar (Ctrl+Enter) izvēlieties vienu maks. uzdevumu vai norādiet periodu, atdalot ar kolu
 • Periods - ar (Ctrl+Enter) izvēlieties periodu, kurā izrakstītos maksājumus eksportēt
 • Piegādātājs - ja nepieciešams izeksportēt tikai viena piegādātāja maksājumu uzdevumus, izvēlieties to no saraksta ar (Ctrl+Enter)
 • Samaksas veids - ja lauks tiks aizpildīts, tiks eksportēti tikai maksājumu uzdevumi ar norādīto samaksas veidu(ir iespējams norādīt arī vairākus). Ja lauks būs atstāts neaizpildīts, tiks eksportēti visi maksājumu uzdevumi, kas atbildīs pārējiem kritērijiem
 • Tikai izrakstītos - atzīmējiet, ja jāeksportē tikai izrakstītie maksājumu uzdevumi
 • Tikai neeksportētos - atzīmējiet, ja jāeksportē tikai tie maksājumu uzdevumi, kuri vēl nav bijuši eksportēti
 • Tikai negrāmatotos - atzīmējiet, ja jāeksportē tikai tie maksājumu uzdevumi, kuri nav iegrāmatoti
 • Eksporta datums - kāds datums tiks piesaistīts maksājumu uzdevumiem eksporta failā


Maksājuma uzdevumi var tik eksportēti arī pa vienam- atverot attiecīgo maksājuma uzdevumu, uzspiežot uz pogas 'FiDAViSta eksports' un izvēloties vietu, kur saglabāt izeksportēto maksājuma uzdevumu.

Eksportējot maksājumu uzdevumus no ieraksta, tiks eksportēti tikai tādi maksājumu uzdevumi, kas ir izrakstīti (tiks eksportēti arī jau iepriekš izeksportēti maksājumu uzdevumi)

 • No labels

1 Comment

 1. Novecojis apraksts.