Child pages
  • Bankas palīgs 4.0
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Eksports "Darba algu saraksts uz Fidavista" pārsaukts par "Algu maksājumi" un papildināts ar iespēju eksportēt arī SEPA faila formātu.

2. Importiem izveidots paziņojums par neatbilstošu faila formātu - tiek rādīts, ja faila formāts neatbilst prasītajam importa formātam.

3. Eksportiem Piegādātāji - Eksporti - Maksājumu uzdevumu eksports, Avansa norēķini -Eksporti - Izmaksāto avansu eksports, Algas - Rutīnas - Eksports - Algu maksājumi ir pievienotas radiopogas ar izvēlni, kur norādīt maksātāju bankas komisijām:

4. Modulī Bankas palīgs reģistrs Importētie faili papildināts ar jaunu lauku "Formāts", kur tiek parādīts importētā faila formāts - SEPA vai FidaVista.

5. Samazināts termiņš paziņojumam par pakas atslēgu beigšanos. Tagad paziņojums rādās 5 dienas pirms atslēgas beigām.

6. Modulī Piegādātāji reģistrā Maksājumu uzdevumos poga "Bankas eksports" tagad pieejama arī angļu valodas interfeisā.

7. Bankas palīgs - eksporti - Maksājumu uzdevumu eksports - sadaļā "SEPA papildus parametri" ieviests ķeksis "Viens maksājums piegādātājiem", kas ļauj eksportēt kā vienu Maksājuma uzdevumu, Maksājuma uzdevumu ierakstus ar vairākiem viena piegādātāja rēķiniem.

8. Izmaiņas iestatījumā "Bankas palīgs - parametri":

Sadaļa "Maksājumu uzdevumi"

  1. Maksājumu uzdevumu imports - ķeksis "Atrast eksistējošus MU" - nodrošina, ka importētā faila ierakstam tiek atrasts atbilstošs MU no MU reģistra (sakrīt arī datumi ), tad sistēma šo MU iegrāmato un Fidavista ierakstā ieliek ķeksi "Apstrāde pabeigta";
  2. Eksporta valsts - var iestatīt noklusēto eksporta valsti, kas parādīsies eksporta specifikācijas logā.
  3. Maksājumu uzdevumā eksports - ķeksis "Neiekļaut pēdiņas" nodrošina, ka eksporta failā teksts tiek ievietots bez pēdiņām. 
  4. Izvēlne ar noklusētajiem eksporta faila formātiem (Eksportēt CSV formātā (SEB), utt.) - ļauj iestatīt noklusēto eksporta formātu, kas parādīsies eksporta specifikācijas logā. Ieteicams iestatīt SEPA 

"Darba algu saraksts uz Fidavista":

  • pārsaukts par "Algu maksājumi"
  • pievienota iespēja eksportēt SEPA formātā
  • Bankas palīga iestatījumā Parametri iespēju iestatīt noklusējuma formātu  • No labels