Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gada slēgšanu HansaWorld sistēmā būtu vēlams organizēt, veicot sekojošas darbības:

I. Pārbaudīt, vai sakrīt visu moduļu atlikumi (skat zemāk) ar Finansu kontu atlikumiem (Modulis Finanses - Atskaites - Apgrozījuma pārskats+periods+attiecīgais konts):

  • Avansu norēķini - Atskaites - Pārskats par AN personām;
  • Realizācija - Atskaites - Neapmaksāto rēķinu žurnāls+datums+ķeksis Rādīt debitoru kontus;
  • Piegādātāji - Atskaites - Neapmaksāto rēķinu žurnāls+datums+ķeksis Rādīt starpkontus;
  • Noliktava - Atskaites - Noliktavas atlikums;
  • Pamatlīdzekļi - Atskaites - Nolietojuma atskaite;

II. Ieņēmumu un izdevumu kontu slēgšana.
To ir iespēja automātiski veikt, izmantojot apkalpošanu 'Kontu saldo pārnešana’ (Modulis Finanses>>Rutīnas>>Apkalpošana>>Kontu saldo pārnešana).

Pirms palaist apkalpošanu, nepieciešams izveidot Kontu saldo pārnešanas ierakstu.

Veicamās darbības:

1. Modulis Finanses>>Iestatījumi>>Kontu saldo pārnešana>>Jauns

2. Aizpildiet līdzīgi kā bildē zēmāk

    * Komentārs - Teksts, kas parādīsies grāmatojumā

    * Kontu intervāls - 6XXX līdz 8XXX kontiem, kuru vērtības pārnest

    * Deb./Kr. konts - uz kuru kontu nogrāmatot (Peļņa vai zaudējumi)

 

Kad iestatījuma ieraksts izveidots, palaidiet apkalpošanu.

Veicamās darbības:

1. Modulis Finanses>>Rutīnas>>Apkalpošana>>Kontu saldo pārnešana

2. Norādīt datumus un uz GB kodu.

  (warning)   Zināšanai:

* Noslēdzot gadu, Finanses - Atskaites -  Peļņas vai Zaudējumi par konkrēto. gadu rādīs 0,00 pa visiem pārnestajiem/noslēgtajiem ieņēmumu/izdevumu kontiem;

    ** Ja vēlaties, lai varētu paņemt Peļņas vai Zaudējumu atskaiti par konkrēto gadu. gadu, tad 31.12.20XX grāmatojumi jāpārnes uz 30.12.20XX gadu un apkalpošana jāpalaiž par 31.12.20XX.


III. Ierakstu izveides/labošanas slēgšana HansaWorld sistēmā.

Kad gada periods ir noslēgts, HansaWorld sistēmā varam ierobežot datu izmaiņu veikšanu līdz konkrētam datumam:
Modulis Sistēma - Iestatījumi - Slēgšana:
Slēgšana > ieteicams izmantot gada slēgšanai, ieliekot Slēgt grāmatojumus līdz 31.12.20XX
Brīdinājumi > ieteicams izmantot mēneša slēgšanai, ieliekot Brīdināt pirms grāmatojumu veidošanas 31.XX.20XX (šis iestatījums ļaus veidot grāmatojumus, tikai pabrīdinās, ka periods slēgts)

 (warning)   Lai konkrēts lietotājs Slēgšanu varētu mainīt (arī atslēgt), tad tā Personu grupā ir jāieliek Darbība - Ļaut mainīt slēgšanu.


  • No labels