Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

Smukākās vormāta failu versijas daudz vienkāršāk dabūt šīs lapas pašā apakšā.


Keywords to improve chances of finding this page:
formāti, formāts, eksports, imports, importa formāts, reģistru formāti, hansas formāts, HansaWorld formāts, datu formāti, ieviešana, reģistru importa formāti

Pielikumā zip fails.


No files shared here yet.

  • No labels