Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lai veiksmīgi uzsāktu jauno 2021. finanšu gadu HansaWorld sistēmā, nepieciešams nodefinēt:

 1. Modulis Finanses >> Iestatījumi >> Finanšu gadi > jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga.
  (warning) Pirms saglabāšanas uzmanīgi pārbaudīt, jo iestatījumu nav iespējams pēc tam mainīt.
 2. Izmantojamo reģistru numuru sērijas, katrā modulī >> Iestatījumi >> Numuru sērijas.
  Piemēram: Realizācijas >> Iestatījumi >> Numuru sērijas - Rēķini
 3. Noklusējuma numuru sērijas ((warning) ja tiek izmantotas):
  1. Modulis Sistēma >> Iestatījumi >> Numuru sērijas pēc noklusējuma.
  2. Modulis Sistēma >> Reģistri >> Personas >> Numuru sērijas.
 4. Modulis Sistēma >> Iestatījumi >> Atskaišu periodi.
 5. Modulis Algas (Sistēma) >> Iestatījumi >> Valsts brīvdienas >> papildināt jau izveidoto valsts brīvdienu ierakstu ar jaunajām Svētku dienām Latvijas valstī.
  1. Ieteicams augšpusē izveidot jaunas rindas un ierakstīt aktuālā gada dienas, lai ērtāk meklēt.
 6. Modulis Algas >>  Iestatījumi >> Pārnestās darba dienas.
 7. Modulis Bankas palīgs > Iestatījumi > Aprakstu uzstādījumi - jāpapildina ar jaunā gada sēriju Rēķinu atpazīstamība.


Zemāk saraksts, kuros HansaWorld iestatījumos ieteicams mainīt dažādus nosacījumus, ja likumdošanas izmaiņas attiecas uz HansaWorld izmantotajiem iestatījumiem.

 1. Mainās neapliekamā minimuma summa.
  1. Šo nosaka VID un summas jāimportē Neapliekamā minimuma reģistrā no EDS sadaļas >> Pārskati >> Iesniegto Algas nodokļa grāmatiņas dati >> saglabāt failā;
  2. Ieimportēt sistēmā varat, izmantojot Modulis Algas >> Rutīnas >> Imports >> Neapliekamais minimums.
 2. Mainās atvieglojumi par apgādājamiem un minimālā alga.
  1. Modulis Algas >> Iestatījumi >> Konstantes >> jaunā rindā ierakstam jaunā gada periodu un konstanti, izmantojot līdz šim esošo kodu. 
  2. (warning) Vecajai konstantei jānosaka beigu periods.
  3. (warning) Pievērst uzmanību iestatījuma B sadaļai - jaunajai konstantei jānodefinē dienas kods pēc iepriekšējās parauga.
 3. Mainās nodokļu likme.
  1. Modulis Algas >> Iestatījumi >> Likmes >>  jaunā rindā ierakstam darbinieka grupu, uz kuru attiecas likmes izmaiņas, jaunā gada periodu un jauno % likmi.
  2. (warning) Vecajai likmei nodefinēt beigu periodu.
 4. Ja mainās PVN kodu izmantošana
  1. Modulis Finanses >> Iestatījumi >> PVN kodi >> jāpārskata izmantojamie PVN kodi.
 5. Ja klientu un/vai piegādātāju sarakstā ir uzņēmumi no Lielbritānijas, veidojot ierakstus no 2021.gada, pirms tam kontakta kartiņā (Realizācija/Piegādātāji > Reģistri > Kontakti)  jānomaina PVN zona no ES uz Ārpus ES.

 6. Ja Jūs zināt kādas specifiskas likumdošanas izmaiņas, kas skar Jūsu uzņēmuma datu ievadi un tajā ir nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums - support@burti.lv.
 7. (warning) Sakarā ar Darba devēja ziņojuma izmaiņām, kas stājas spēkā ar 01.01.2021, lūdzu, sazinieties ar mums - support@burti.lvlai varam izrunāt veicamās izmaiņas jūsu sistēmā.
 • No labels