Child pages
  • 1. Uzstādīšana
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Jāaizpilda FiDAViSta - Parametri atbilstoši prasībām
2. Jāaizpilda FiDAViSta - Aprakstu uzstādījumi atbilstoši prasībām
3. Jāaizpilda FiDAViSta - Bankas kontu piesaiste kontiem atbilstoši prasībām
4. Realizācijas vai Piegādātāju modulī, iestatījumos Samaksas veidi, kolonnā Norēķinu konts jānorāda jūsu Bankas konti
5. Lai veiktu maksājumu/maksājumu uzdevumu importu, izpildiet FiDAViSta importu
6. Lai veiktu maksājumu uzdevumu eksportu par periodu, izpildiet Maksājumu uzdevumu eksports (FiDAViSta) eksportu
7. Lai veiktu kāda konkrēta maksājuma uzdevuma eksportu, atveriet nepieciešamo maksājuma uzdevumu un spiediet "FiDAViSta eksports"

  • No labels