Child pages
 • 3. Darba plūsma
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Veiciet bankas izraksta eksprotu FV formātā
 • Veiciet faila importu HWE
 • Izpildiet atskaiti - FiDAViSta statistika  ar parametriem: Rādīt- Importēts fails, maksājums nav izveidots, izvēlieties pēdējo importu - tādējādi atskaitē tiks parādīti tie ieraksti, kam netika izveidoti saistītie ieraksti sistēmā pēdējā importa laikā
 • Atveriet ierakstu no atskaites loga, nospiežot uz tā numura
 • Ja saistītais ieraksts nav izveidojies, tāpēc, ka sistēmā nav izveidots attiecīgais kontakts, FV ierakstā izvēlieties Darbības>>Veidot jaunu kontaktu (Shift+Ctrl+C) - tiks izveidota jauns kontakta ieraksts ar aizpildītu Kontakta  
  • Nosaukumu
  • Bankas kontu
  • Reģistrācijas numuru
  • PVN reģistrācijas numuru
 • Pievienojiet pārējo nepieciešamo kontakta informāciju un saglabājiet ierakstu
 • FV ierakstā izvēlieties Darbības>>Atkārtot ieraksta piesaisti (Ctrl+Shift+L)
 • Klienta kartiņas Bankas laukā tiek ievietota tā banka, kuras:
  1) kods sakrīt ar FV ierakstā esošo (resp., ja man bankas kods ir HABALV22, tad tas tur arī tiek ievietots).
  Ja tāds netiek atrasts, tad
  2) BIC(SWIFT) kods sakrīt ar FV ieraksta lauka Banka vērtību.(resp, ja HWE izmantotais bankas kods ir FGH344 un tās SWIFT kods ir HABALV22, tad klienta kartiņas Bankas laukā tiek ievietots FGH344)
 • Ja FV ieraksts ir izejošais maksājums, tad pēc Darbības>Izveidot jaunu kontaktu, izveidotajā kontakta kartiņā tiek atzīmēta arī izvēles rūtiņai Piegādātājs
 • FV ieraksta Reģistrācijas numurs tiek ievietots Kontakta kartiņas laukā Reģ. Nr. 1. Laukā PVN reģistrācijas numurs tiek ievietos attiecīgās valsts šablonam atbilstoši izveidots numurs.
  Piemēram, FV laukā Reģ. Nr ir 4000384993. Veidojot jaunu kontakta kartiņu, šis numurs tiks ievietots Reģ. nr. laukā.
  PVN Reģ. Nr. laukā tiks ievietots LV4000384993, kas atbilst Latvijas nr. šablonam.
 • No labels