Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lai Piegādātāju Maksājumu uzdevumu HansaWorld sistēmā nebūtu jāveido manuāli,  tos ir iespējams veidot ar apkalpošanas palīdzību:

Modulis - Piegādātāji - Reģistri - Maksājumu uzdevumi - Veidot - Maksājuma ieteikumi:


Ar laukiem, kurus norādam,  var variēt, bet obligāti ieteiktu ielikt Samaksas veidu, Valūtu un ķeksi Pa piegādātājiem (lai vienā MU ir viena piegādātāja rēķini).
Var likt ķeksi Maksāt sam.termiņa dienā - tad MU būtu jāizveidojas tai dienā, kad pienāk samaksas datums, citādi būs šodiena vai laukā Samaksas datums ievadītais datums.
No datuma un Līdz datumam jāliek, ja jāskatās tikai kāda konkrēta perioda neapmaksātie rēķini.
(!) iesakam pamēģināt no sākuma, norādot vienu piegādātāju.

Pēc OK nospiešanas Piegādātāji - Reģistri - Maksājumu uzdevumi - ir saveidojušies MU, tie ir jāizskata un jāapstiprina tie, kurus maksāsiet.
Tos var arī atlasīt ar atskaiti:
Piegādātāji - Atskaites - Maksājumu uzdevumu žurnāls - Periods - Samaksas veids - Statuss:Nesūtītie uz banku >> uzrādīsies visi MU, kuriem nav ķeksis Izmaksāt un Grāmatot.Ja Jūs interesētu arī nākamie soļi, lūdzam sazināties ar Burti komandu (!)
1. Vai Jūs izmantojat Maksājumu uzdevumu, Izmaksāto avansi, Algu maksājumu eksportu uz banku - lai bankā tie nav jāvada ar roku?
2. Kā arī cik interesanti Jums būtu izmantot importu no bankas, kura laikā saveidotos Maksājumi par realizācijas rēķiniem un citi darījumi - komisijas, nodokļu maksājumi, dažādi citi maksājumi un saņemto naudas līdzekļu grāmatojumi?


  • No labels