Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HansaWorld sistēmā ir iepsēja pieslēgt automātisku valūtu kursu (no 8.5 versijas jebkuras valsts kompānijai).

Iestatījumi.

  1. Katrā kompānijā - Sistēma - Iestatījumi - Informācija par kompāniju ir ielikta konkrētās valsts likumdošana, pēc kuras tad HW sistēmai jāzina, no kuras valsts bankas kursi jāimprotē;
  2. Modulis Sistēma - Reģistri Valūtas - šeit ir jābūt sagatavotām valūtām, par kurām, jāveic imports;
  3. Modulis Sistēma - Iestatījumi - Valūtas kursu parametri - Ir iespēja noteikt pulksteņlaiku un nosacījumus, kā valūtu kurss jāimportē (šeit jāapdomā, plkst cikos pēc servera laika attiecīgās valsts bankā ir konkrētās dienas kurss);

Automātisks Valūtu kursu imports.

  1. Automātiksi valūtu kursu imports tiek veikts pulksteņlaikā, kas noteikts Modulī Sistēma - Iestatījumi - Valūtu kursu parametri;
  2. Manuāli valūtu kursus var ieimportēt no Modulis - Sistēma - Reģistri - Valūtu kursi - Darbības - Nacionālās banka valūtu kursi;
  3. Valūtu kursi par katru dienu un valūtu uzkrājas Modulī Sistēma - Reģistri - Valūtu kursi;
  4. Lai automātiskais  valūtu kurss darbotos, jāabonē licence.
  • No labels