Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Lai veiksmīgi uzsāktu jauno 2019. Finanšu gadu HansaWorld sistēmā, nepieciešams nodefinēt:

 1. Modulis Finanses (Sistēma) > Iestatījumi > Finanšu gadi > jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga; 
  (warning) Pirms saglabāšanas uzmanīgi pārbaudīt, jo nav iespējams pēc tam to mainīt.
 2. Izmantojamo reģistru numuru sērijas, katrā modulī > Iestatījumi > Numuru sērijas; 
  Piemēram: Realizācijas - Iestatījumi - Numuru sērijas - Rēķini.
 3. Noklusējuma numuru sērijas ((warning) jāmaina tikai tad, ja tiek izmantotas):
  Modulis - Sistēma - Iestatījumi - Numuru sērijas pēc noklusējuma;
  Modulis - Sistēma - Reģistri - Personas - Numuru sērijas;
 4. Modulis Algas (Sistēma) > Iestatījumi > Valsts brīvdienas > papildināt jau izveidoto valsts brīvdienu ierakstu ar jaunajām Svētku dienām Latvijas valstī; 
  Ieteicams augšpusē izveidot jaunas rindas un ierakstīt aktuālā gada dienas, lai ērtāk meklēt.
 5. Modulis Algas >  Iestatījumi > Pārnestās darba dienas;
 6. Modulis Sistēma > Iestatījumi > Atskaišu periodi.

 Zemāk saraksts, kuros HansaWorld iestatījumos ieteicams mainīt dažādus nosacījumus, ja likumdošanas izmaiņas attiecas uz HansaWorld izmantotajiem iestatījumiem.

 1. Mainās neapliekamā minimuma summa - šo nosaka VID un summas jāimportē Neapliekamā minimuma reģistrā no EDS sadaļas - Pārskati - Iesniegto Algas nodokļa grāmatiņas dati - saglabāt failā;
  Algas - Rutīnas - Imports - Neapliekamais minimums;
 2. Mainās atvieglojumi par apgādājamiem un minimālā alga, Modulis Algas > Iestatījumi > Konstantes > jaunā rindā ierakstam jaunā gada periodu un konstanti, izmantojot līdz šim esošo kodu. 
  (warning) Vecajai konstantei jānosaka beigu periods.
  (warning) Pievērst uzmanību iestatījuma B sadaļai - jaunajai konstantei jānodefinē dienas kods pēc iepriekšējās parauga.
 3. Ja nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums - support@burti.lv.
 • No labels