Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nākamo periodu Ieņēmumi vai Izdevumi.
Šo pozīciju ievadei un automātiskai sadalei pa periodiem iesakām izmantot Uzkrājumu formulas, kas izveidos prognozes, no kurām veidojam grāmatojumus.

 1. Uzkrājumu formulas.
  Finanses - Iestatījumi - Uzkrājumi - šeit ir atrodamas un var veidot jaunas uzkrājumu formulas.
  Piemēram ierakstā ar kodu 3M ir sagatavota formula Nākamo periodu izdevumiem uz 3 mēnešiem, sākot no nākamā mēneša:
 2. Uzkrājumu formulu pielietojums Rēķinos un Ienākošos rēķinos.
  Pieņemsim, ka Jums ir Ienākošais rēķins, kurš attiecas uz nākamajiem 3 mēnešiem.
  Ievadam Ienākošo rēķinu kā parasti, rindā liekam izmaksu kontu, tad rindā, flipā C ieliekam uzkrājumu formulu 3M:

  Kad iegrāmatosies šo rēķinu, tad rēķina grāmatojumā būs starpkonts 2410 un rēķina pielikumā (labajā augšējā stūrī zem krustiņa pogas) būs pievienota izveidotā Simulācija jeb grāmatojuma prognoze:
 3. Prognozes un to iegrāmatošana.
  Visas prognozes saveidojas Finanses - Reģistri - Prognozes un katrā tās rindā ir informācija, uz kuriem kontiem kādas summas un kuros datumos ir jāgrāmato.
  Kamēr Prognozes rindās, flipā B statuss ir “Aktīvs”, tikmēr prognoze vēl nav iegrāmatota. Kad prognozi iegrāmatosies, tad Statuss būs Nodots.
  Lai no prognozēm saveidotu grāmatojumus, jāveic apkalpošana:
  Finanses - Rutīnas - Apkalpošana - Veidot uzkrājumu grāmatojumus - Jānorāda Uzkrājumi līdz - šeit varat norādīt vai nu Finansu gada beigu datumu vai arī ļoti lielu tālāku datumu (tikai tad jāpārbauda, fai par šo peridodu ir izveidots Finansu gads sistēmā un Numuru sērijas grāmatojumiem, lai sistēma šos grāmatojumus varētu saģenerēt).

  (warning) Ja ienākošajam rēķinam prognoze jau ir iegrāmatota, tad ienākošo rēķinu nevarēs atgrāmatot, darbojas aizsardzība. Ja tomēr jāmaina, tad prognozē var samainīt rindu statusu un Aktīvs, samainīt Ienākošo rēķinu un tad prognozes rindās salikt atpakaļ statusu Nodots > (warning) ar šo ļoti uzmanīgi un pārdomāti jārīkojas, lai gala rezultātā dati ir pareizi.
 4. Atskaites par prognozēm:
  Finanses - Atskaites - Uzkrājumu pārskats vai Uzkrājumu grāmatojum pārskats.
  Vai arī varat meklēt Prognožu reģistrā pēc ienākošā rēķina numura.
 5. Uzkrājumu ievades un grāmatošanas process.
  Kopumā iesakām sekojošu procesu - iegrāmatot ienākošo rēkinu ar prognozi, pārbaudīt prognozi un tad palaist apkalpošanu šai prognozei līdz prognozes perioda beigām (pirms pārleicinoties, vai ir finanšu gads un numuru sērijas grāmatojumiem līdz prognozes perioda beigām), pārbaudīt grāmatojumus (tie arī pievienojas Ienākošā rēķina pielikumā, blakus prognozei) un viss ar šo darījumu ir pabeigts.

Par uzkrājumiem ir arī standarta apraksts, tas gan ir angliski:
http://www.hansamanuals.com/main/swedish/mailnumber___5817/theconf___535/manuals/levelzero___5817/version___62/hwconvindex.htm

 • No labels