Burti piedāvātā risinājuma funkcionalitāte

HansaWorld Enterprise kopā ar Burti izstrādāto autoservisa funkcionalitāti nodrošina:

Visa SSM moduļa funkcionalitāte ir cieši saistīta ar pārējiem HansaWorld vienotās biznesa platformas moduļiem, tādēļ vienotā sistēmā var realizēt visu biznesa procesu uzskaiti.

Attēlā redzams HansaWorld Enterprise bāzes logs, kā arī daļa no HWE VBP piedāvātajiem moduļiem, kurus var izmantot kopā ar SSM funkcionalitāti.

Servisa pasūtījumi

Servisa un citu pārdošanas pasūtījumu reģistrācijai tiek izmantots modificēts HansaWorld klientu pasūtījums.

Darba vienkāršošanai servisā, uzņēmums ieviešanas gaitā var izveidot sev pielāgotu pasūtījuma ievades logu. Ātrākai darbību izpildei un sistēmas lietošanas vienkāršošanai lietotājam iespējams definēt viņam nepieciešamās komandas pogu veidā.

Pasūtījuma rindu statuss ļauj veiksmīgi apstrādāt lielus klienta pasūtījumus, kuros daļa darbu var tikt atlikta uz vēlāku laiku, daļa darbu atcelta, nezaudējot pārdošanas iespējas. Norādot datumu, uz kuru darbs ir atlikts, atbildīgai personai izveidosies atgādinājums par šo darbu, tādējādi palielinot servisa darbu pārdošanas apjomu un paaugstinot klientu apkalpošanas kvalitāti.

Artikula statusa logs ļauj lietotājam sekot līdzi:

Darba tabula-uzdevums

Servisa uzdevumu iespējams sadalīt vairākos darba uzdevumos, tādējādi sadalot kopējo pasūtījumu pa dažādiem cilvēku un tehniskajiem resursiem, dažādiem laikiem un iesaistot trešās puses, piemēram, no sadarbības partnera iepirktos krāsošanas pakalpojumus.

Tāpat kā pasūtījumā arī Darba uzdevums tiek pielāgots katra servisa specifiskām vajadzībām - nepieciešamākā informācija redzama darba tabulas pirmajā logā, visa saistītā informācija atrodama pielikumos (bildes, excel tāmes utt.) un aktivitātēs (plānotie un veiktie darbi - resursu laika rezervācijas).

Gan atbildīgais meistars, gan interneta mājas lapas saslēguma gadījumā arī klients var sekot līdzi darbu izpildei no klientu pasūtījuma - tādējādi atbildīgie mehāniķi var koncentrēties tikai uz saviem darbiem, bet meistars un klients var pārraudzīt pasūtījumu kopumā.

Atskaites

Gan procesu efektivitātes mērīšanai, gan operatīvo jautājumu, gan arī stratēģiskās plānošanas atbalstam lietotāji var izmantot vairāk kā 500 standarta HWE atskaišu. Lai nosegtu industrijas specifiskās prasības, daļa no atskaitēm pielāgotas arī auto pārdošanas un servisa industrijas specifikai.

Lielākā daļa no atskaitēm piedāvā apskatīt datus vairākos griezumos un detalizācijas pakāpēs. Tāpat visas atskaites ir iespējams izvadīt arī MS Excel vai arī citā tabulu apstrādes programmatūrā un sūtīt tās kolēģiem.

No atskaites lietotājs var ērti atvērt gan klienta, gan automašīnas gan arī jebkuru servisa ierakstu. Brīdinot par svarīgākajiem notikumiem, sistēma izceļ tos ar izsaukuma zīmēm - tā, piemēram, šajā atskaitē varam redzēt, ka noteiktajai automašīnai tuvojas OCTA beigas un kārtējā tehniskā apkopē. Nepieciešamības gadījumā, atbildīgais meistars un/vai klients par šādiem notikumiem var saņemt SMS vai e-pasta paziņojumus.

WEB kalendārs

Lietotāja ērtībai SSM iebūvēts arī interneta pārlūkā attēlojams kalendārs, kas ļauj vienkārši pārskatīt darbus:

Un tos intuitīvi pārvaldīt. WEB kalendārs ļauj meistaram vai jebkuram citam uzņēmuma darbiniekam ar atbilstošajām tiesībām ērti:

Lai lietotāja darbs ar mūsu risinājumu būtu maksimāli vienkāršs, ātrs un nerastos nepieciešamība pārslēgties starp divām vidēm:

WEB saskare nedarbojas kā atsevišķa sistēma, bet gan kā HWE paplašinājums. Visi vienā vidē ievadītie dati automātiski pieejami arī otrā vidē.

Tas ļauj ne tikai optimizēt darbu jūsu uzņēmuma iekšienē, bet arī veidot ciešākas attiecības ar jūsu sadarbības partneriem un klientiem. Tā, piemēram, jūs varat ļaut viņiem apskatīt visu vai noteiktu jūsu resursu aizņemtību un atbilstošu tiesību gadījumā arī veikt laika rezervācijas.

Klientu portāla izmantošanas gadījumā, klientiem pieejama arī atsevišķa pašapkalpošanās sistēma, kurā viņi var:

Šāda iespēja ļauj jūsu klientam vienkārši pārskatīt un kontrolēt autoparka izmaksas un tā servisa vēsturi, tādējādi palielinot iespēju, ka klients labos savu automašīnu tikai pie jums.