Lai varētu plašāk izmantot Klientu klasifikācijas un Artikulu klases atskaitēs, eksportos, apkalpošanās un citās sistēmas vietās, ir iespējams izmantot tā sauktās klasifikāciju loģiskās izteiksmes.

Loģisko izteiksmju operatori

Operators

Nozīme

,

"Un": piemēram, 1,2 nozīmē 1 un 2

+

"Vai": piemēram, 1+2 nozīmē 1 vai 2

!

"Ne": piemēram, !1 nozīmē ne 1 jeb jebkas cits kā 1

( un )

Grupējošie operatori tāpat kā aritmētikā

Piemēri

Izteiksme

Nozīme

1,2

Visi ieraksti ar klasēm 1 un 2 (ieskaitot tos, kam ir 1,2 un 3)

1+2

Visi ieraksti ar klasēm 1 vai 2

!2

Visi ieraksti, izņemot tie, kam ir klase 2

1,!2

Visi ieraksti, kam ir klase 1, bet ne tie, kam ir klase (t.i., klienti ar klasēm 1 un 2 netiek atlasīti). Pievērsiet uzmanību komatam pirms izsaukuma zīmes, kas nozīmē šo "un"

!1,!2

Visi ieraksti, izņemot tos, kam ir 1, 2 vai abi

(1+2),!3

Visi ieraksti, kam ir klases 1 vai 2, bet nav 3. Iekavas šajā gadījumā, tāpat kā aritmētikā, nosaka darbības secību - no sākuma tik atlasīti visi ieraksti ar 1 vai 2 un tikai tad noņemti tie, kam ir 3