Lai izveidotu jaunas PVN likmes HansaWorld sistēmā:

Jauni konti

Ieteicams izveidot jaunus, atšķirīgus no citām likmēm PVN kontus 21% PVN likmēm; Modulis/Finanses/Konti/Jauns;

Iespējams arī izmantot pirms tam izveidotos un lietotos 21% PVN kodus, ja tādi ir.

Jauni PVN kodi

Jāizveido jauni PVN kodi, kuriem piesaistīti jaunizveidotie PVN konti:

21% PVN kods – Finanses/Sagatavošana/PVN kodi. Sagatavošanā izveido visus nepieciešamos jaunos PVN kodus (līdzīgi kā PVN 22%);

  1. kolonna - PVN kods – izdomāts 2 simbolu kods;
  2. kolonna – Neiesk.% - jāieraksta 21.00;
  3. kolonna – Iesk.% - jāieraksta koeficients  17.355371;

C sadaļā 6.kolonna „Apraksts” -  jāieraksta komentārs;

Pārējās kolonnās attiecīgajos laukos jāievieto jaunizveidotie PVN konti 21% likmei (skat.jau iepriekš sagatavotos PVN kodus 22% likmei);

Piemērs:


Finanses – Sagatavošanas – PVN kodi

Kur:

Aizpildītā PVN kodu kartiņa pie aizvēršanas jāsaglabā. Vecos PVN kodus nav jāizdzēš!

Saistīto iestatījumu maiņa

Jaunizveidotie PVN kodi un konti jāpiesaista Realizācijas un Piegādātāju moduļu sagatavošanās, lai pie jauna rēķina ievadīšanas šis PVN kods tiktu pielikts pēc noklusējuma: