Ir divi veidi, kā veikt Noliktavas atlikumu invetarizāciju HansaWorld sistēmā:

--------

I. Inventarizācijas ierakstos uzrādām visu atlikumā esošo pozīciju skaitu - arī tās pozīcijas, kuras neatšķiras no noliktavas atlikuma sistēmā (Atskaite - Noliktavas atlikums):

1.Noliktava  - Atskaites - Noliktavas atskaite norādot noliktavu - redzams sistēmas atlikums.

2. Noliktava  - Atskaites - Inventarizācijas lapa - var drukāt un ar to iet un skaitīt (vai skaitat ar noliktavas atlikumu, pēc izvēles);

3. Noliktava - Rutīnas - Apkalpošana - Inventarizācijas ieraksti - OK (ar šo apkalpošanu tiks izveidoti noliktavas ieraksti reģistrā Inventarizācija pēc tiem datiem, kādi atlikumi ir sistēmā, tad tiem jāiet cauri un jāizlabo uz to, cik ir saskaitīts - kolonnā Daudzums).

4. Noliktava - Inventarizācija - iziet un salikt saskaitītos daudzumus, tad iegrāmatot pabeigtos ierakstus (ir iespēja arī atgrāmatot);

5. Noliktava - Atskaites - Inventarizācijas salīdzināšana - pārbaudam atskaiti -tā parādīs, cik skaitās daudzumi sistēmā un cik ir ievadīts Inventarizācijā. Ja viss labi, varam veikt nākamo soli;

6. Noliktava - Rutīnas - Apkalpošana - Inventarizācijas  salīdzināšana- ieliekam inventarizācijas datumu un - OK (var veikt pa nolktavai, ja lielas starpības) - tiks izveidotas Saņemšanas un Norakstīšanas tiem daudzumiem, kuri atšķiras pēc Inventarizācijas.

7. Noliktava - Saņemšanas - pārbaudīt 6.punktā izveidotās saņemšanas (ja tādas ir), iegrāmatot tās;

8. Noliktava - Preču norakstīšana- pārbaudīt 6.punktā izveidotās norakstīšanas (ja tādas ir), iegrāmatot tās;

-------
II. Inventarizācijas ierakstos uzrādām visu atlikumā esošo pozīciju skaitu (Atskaite - Noliktavas atlikums):

1. Noliktava  - Atskaites - Noliktavas atskaite norādot noliktavu - redzams sistēmas atlikums.

2. Noliktava  - Atskaites - Inventarizācijas lapa - var drukāt un ar to iet un skaitīt (vai skaitat ar noliktavas atlikumu, pēc izvēles);

3. Noliktava - Inventarizācija - Jauns - katrai noliktavai ievada tikai tās pozīcijas ar atlikušamiem daudzumiem, kuri atšķiras no sistēmas atskaites atlikuma Noliktavas atlikums;

4. Noliktava - Atskaites - Inventarizācijas salīdzināšana - ar radiopogu "Pieņemt, ka pielāgotais skaits ir nulle" - pārbaudam atskaiti -tā parādīs, cik skaitās daudzumi sistēmā un cik ir ievadīts Inventarizācijā saskaitītajiem artikuliem Inventarizācijas ierakstā. Ja viss labi, varam veikt nākamo soli;

5. Noliktava - Rutīnas - Apkalpošana - Inventarizācijas salīdzināšana - ieliekam inventarizācijas datumu un ar radiopogu "Pieņemt, ka pielāgotais skaits ir nulle"  - OK (var veikt pa nolktavai, ja lielas starpības) - tiks izveidotas Saņemšanas un Norakstīšanas tiem daudzumiem, kuri atšķiras pēc Inventarizācijas ierakstiem.

6. Noliktava - Saņemšanas - pārbaudīt 6.punktā izveidotās saņemšanas (ja tādas ir), iegrāmatot tās;

7. Noliktava - Preču norakstīšana- pārbaudīt 6.punktā izveidotās norakstīšanas (ja tādas ir), iegrāmatot tās;