Jāizveido jauns PVN kods ar likmi 0.00

B kartiņā pie Nod. Likuma jāizveido Likums ar tipu Reversed vai Atgriezts (atkarībā no versijas)