Reģistra pielietojums un pieejamība

Realizācijas rēķini atrodas modulī Realizācija un Bankas palīgs. Rēķinus var veidot gan realizācijas modulī, gan no klientu pasūtījuma.

Darbs ar Realizācijas rēķiniem

Veidojot Realizācijas rēķinu Realizācijas modulī jānorāda:

Galvenes lauki:
 

Sagatavojot rēķinu, ievadot jaunu klientu, ja kāds klients jau ievadīts, tiek pārrakstīta visa ar klientu saistīta informācija, piem. Samaksas termiņš, aģents

 

Šis ir klienta pasūtījuma numurs, ko norādījis klients, Hansas Kl. pasūtījuma numurs atrodas sadaļā Identifikatori, laukā Pas. Nr.

Sadaļa Valūtas

 

Valūtu var norādīt arī rēķina apakšējā kreisajā stūrī. Ja klienta kartiņā norādīta valūta, tad tā ieliekas automātiski un to nedrīkst mainīt, ja nav tad ieliekas LVL, ko drīkst mainīt.

Sadaļa Nos. Nosac.

 

Ja lauks tukš, tad kā pārvadātāja informācija tiks ņemta no klienta rekvizītiem.

Sadaļa Cenu lapa

Sadaļa Rēķina adrese

Sadaļa Nosūtīšanas adrese -

 

Ja klienta kartiņā nebūs informācijas, tad rēķinā Nosūtīšanas adrese būs tukša, vajadzības gadījumā tā jāraksta otrajā rindā - 'adrese'.

Sadaļa Identifikatori

Matricas lauki:

Kartiņa A

Kartiņa B

Kartiņa D

Veidojot Realizācijas rēķinu no Klientu pasūtījumiem:

 

Rēķinu var izveidot no Kl. pasūtījumu par nosūtīto daudzumu. Rēķinā pārnesās visa informācija no Klientu pasūtījuma, un par tiem artikuliem kuri ir nosūtīti, par tām cenām kas ir klientu pasūtījumā.

 

Lai izdzēstu rēķinu, kas veidots no Klienta pasūtījuma, no sākuma jāizdzēš visas rēķina rindas (jāiezīmē rinda, klikšķinot uz rindas numura un dzēšot ar Backspace taustiņu). Tad jāsaglabā rēķins ar tukšu matricu un to jāizdzēš

Kredītrēķinu veidošana

Kredītrēķinus var veidot vairākos veidos: no atgrieztām precēm, no rēķina, taisot jaunu rēķinu ievietojot samaksas veidu KR

Ja rēķins veidots no klienta pasūtījuma, viņu var kreditēt no Atgrieztās preces ar funkciju Darbības, Veidot kredītrēķinu.

Pakalpojuma rēķinam kredītrēķinu var veidot no rēķina ar funkciju Darbības, Veidot kredītrēķinu.

Rēķinā - caur funkciju Darbības Veidot kredītrēķinu

 

Šo funkciju var izmantot rēķiniem, kuri nav taisīti no klientu pasūtījuma.

 

Ar šo funkciju veidojot kredītrēķinu tiek pārnesta visa informācija no rēķina, un ievietots rēķina numurs kā kredītējamais.

Kopējot rēķinu, kuru vēlamies kreditēt -

 

Šo funkciju var izmantot rēķiniem, kuri nav taisīti no klientu pasūtījuma.

 

Šādi veidojot kredītrēķinu tiek pārnesta, nokopēta visa informācija no rēķina.

 

Nenorādot rēķina numuru, kreditējamais rēķins neapmaksāto rēķinu žurnālā rādīsies kā neapmaksāts. Kopējais klienta atlikums būs pareizs.

Atgrieztajās precēs - caur funkciju Darbības Veidot kredītrēķinu

 

Šo funkciju var izmantot rēķiniem, kuri ir taisīti no klientu pasūtījuma.

 

Šādi veidojot kredītrēķinu tiek pārnesta, nokopēta visa informācija no rēķina, un no atgrieztajām precēm informācija par artikuliem.

Rēķinu drukāšana

Lai drukātu rēķinu-pavadzīmi, jānospiež uz printera ikonas rēķina loga augšējā sadaļā.

Lai izmantotu citu dokumenta formu, jānorāda kāda no definētajām valodām.

Specifiska reģistra funkcionalitāte

Artikula meklēšana

Darbība Artikula meklēšana atvērs logu, kas ļaus pēc vairākiem parametriem, piemēram, nosaukuma, koda, klasifikācijām, atrast nepieciešamos artikulus.

 

Darbības karstā taustiņu kombinācija ir Ctrl+Shift+F

Pēc meklēšanas atvērsies atskaite, kurā, klikšķinot uz artikula kodiem, artikuli ievietosies Klienta pasūtījuma matricā

 

Lai atskaite atvērtos, kursoram jābūt artikula koda laukā