Reģistra pielietojums un pieejamība

Klienta pasūtījumi atrodas modulī Klienta pasūtījumi. No klientu pasūtījumiem, tālāk tiek veidotas preču nosūtīšanas (komplektēšanas) un rēķini, vajadzības gadijumā arī atgrieztā prece.

Darbs ar Klienta pasūtījumiem

Veidojot Klientu pasūtījumu jānorāda:

Galvenes lauki:

ķeksis Rezervēts - šo ķeksi neizmanto

Sadaļa Valūtas

Sadaļa Nos. Nosac.

Sadaļa Cenu lapa

Sadaļa Rēķ. adrese

Sadaļa Nosūtīšanas adrese -

Matricas lauki:

Kartiņa A

Kartiņa B

Kartiņa D

Specifiska reģistra funkcionalitāte

Nosūtīšanas veidošana

Lai nosūtītu preci klientam, ir jāizveido noliktavas dokuments Nosūtīšana. To var izdarīt ar Darbību Veidot nosūtīšanu

Karstā taustiņu kombinācija Ctrl+L

Šī darbība izveidos un atvērs uz ekrāna Nosūtīšanu, kuru tālāk apstrādās noliktavas darbinieki. Nosūtīšanā būs iekļautas tikai vēl nenosūtītās preces. Proti, var veidot vairākas nosūtīšanas un sistēma zinās, kuras pozīcijas tai vēl ir jānosūta.

Rēķina veidošana

Pēc preces nosūtīšanas par to ir jāizveido Rēķins. To var izdarīt ar Darbību Veidot rēķinu

Karstā taustiņu kombinācija Ctrl+F

Rēķinus var veidot vairākus - katrā rēķinā tiks iekļautas līdz šim brīdim nosūtītās preces.

Izņēmums ir gadījums, ja Klienta pasūtījumam ir piešķirts pavadzīmes numurs - tad jābūt nosūtītais visai pasūtītajai precei, lai rēķins būtu identisks Klienta pasūtījumam

Kredītlimita kontrole

Klientam tiks brīdināts / vai nevarēs veikt nosūtīšanu (atkarīgs no iestatījuma), ja:

Kredītlimits tiks samazināts:

Artikula statusa logs

Lai vieglāk sekotu līdzi konkrēta artikula statusam, ir pieejams speciāls logs:

Logs rāda informāciju par to rindu, kurā pašlaik atrodas kursors kā arī ņem vērā ierakstā ievadīto noliktavu

Pasūtījuma statuss

Darbība Pasūtījuma statuss atvērs šī pasūtījuma statusa atskaiti, kas ērti ļauj sekot līdzi tam, cik preces ir pasūtītas, cik no tām piegādātas un par cik ir izrakstīts rēķins.

Darbības karstā taustiņu kombinācija ir Ctrl+Shift+R

Tāpat atskaite parādīs attiecīgās Nosūtīšanas, Atgrieztās preces, Rēķinus un piesaistītās priekšapmaksas.

Vecās pārdošanas cenas

Darbība Vecās pārdošanas cenas atvērs aktīvās rindas Artikula iepriekšējās pārdošanas cenas, kas ļauj viegli noskaidrot, par cik šis artikuls ir pārdots citiem klientiem iepriekš, lai nolemtu par pieļaujamās cenas un atlaides piemērošanu.

Darbības karstā taustiņu kombinācija ir Ctrl+D