Reģistra pielietojums un pieejamība

Šī reģistra uzdevums ir glabāt visus trīs uzņēmuma kontaktu veidus:

Reģistrs ir pieejams daudzos reģistros, piemēram, Realizācijas, Klientu pasūtījumos, Pasūtījumos un daudzos citos, kur tas ir nepieciešams

Svarīgi lauki ierakstā:

Piegādātājiem svarīgi lauki

Specifiska reģistra funkcionalitāte

Piegādes adreses

Klienta piegādes adrese, ja tāda ir viena, var ievadīt sadaļā Nosūt. pirmajā adreses rindā. Ja vairākas, tad tās jāvada speciālā reģistrā klientu pasūtījumu modulī - piegādes adreses.

Kontaktpersonas

Kontaktam var būt vairākas kontaktpersonas. Var piesaistīt gan jau sistēmā esošu kontaktpersonu ar Darbības > Pievienot esošu kontaktpersonu, gan izveidot jaunu kontaktpersonu ar Darbības > Veidot jaunu kontaktpersonu.

Visas klienta kontaktpersonas ir ērti redzamas speciālajā kontaktpersonu logā pirmajā sadaļā un no tā arī ir atveramas ar peles palīdzību.

Katrai kontaktpersonai var norādīt gan tai specifisko kontaktinformāciju, gan citu noderīgu informāciju, piemēram, ieņemamo amatu sadaļā Komentāri > Amats

Klienta statuss

Atskaite, kas parāda 360 grādu apskatu par klientu - tā pamatinformācija, aktivitātes, pasūtījumi, rēķini un citi dati, kas sniedz vispusēju pārskatu par klientu

Klienta statusu var palaist no Kontakta kartiņas vai Kontaktu pārskata loga caur Darbībām vai kombināciju Crtl+Shift+E