Reģistra pielietojums un pieejamība

Preču norakstīšanas reģistrs ir pieejams modulī Noliktavā. Šo reģistru izmanto, lai veiktu noliktavas atlikumu korekcijas, preču pārvērtēšanu, preču norakstīšanu.

Darbs ar Preču norakstīšanu

Galvenes lauki:
 

Nav ieteicams norakstīt preci ar agrāku datumu, kā pēdējā saņemšana konkrētajai precei.

Matricas lauki:

Sadaļa A

Sadaļa B

Lauki lejas daļā