Piegādātājam atgrieztās preces jeb Saņemto preču atgriešanas reģistrs atrodas modulī "Noliktava"

Lauki

Saņemto preču atgriešanas izveide.

Saņemto preču atgriešanas izveide no preču saņemšanas ieraksta.

Piegādātājam atgriezto preču ierakstu iespējams izveidot no preces saņemšanas dokumenta ar darbību "Atgriezt preci" (Ctrl+B)
Tādējādi ierakstā automātiski ievietojas piegādātāja dati, pasūtījuma numurs, no kura tika veidota saņemšana, kā arī matrica ar artikuliem.

 

Atgriešanu no saņemto preču ieraksta var izveidot, tikai tad, ja saņemšana veidota no pasūtījuma ieraksta un satur pasūtījuma numuru.