Pamatreģistri

Artikuli - izmanto preču informācijas glabāšanai un pārvaldei

Kontakti - izmanto klientu un piegādātāju informācijas glabāšanai

Reģistri darbam

Pasūtījumi - tiek izmantoti piegādātājam pasūtīto preču ievadīšanai un tālākai iepirkuma procesa vadībā - saņemšanu un rēķinu veidošanai un statusa kontrolei (modulis Pasūtījumi)

Saņemšanas - noliktavas dokumenti, kurus izmanto Noliktava preču saņemšanai noliktavā (modulis Noliktava)

Ienākošie rēķini - finanšu dokumenti, kas tiek izmantoti apmaksai un kreditoru kontrolei (modulis Piegādātāji)

Piegādātājam atgrieztā prece - noliktavas dokuments, kas atgriež preci piegādātājam vai nu balstoties uz iepriekšēju Saņemšanu (rekomendēts) vai arī izveidots no nulles ar preci no dažādām Saņemšanām. No šī dokumenta tiek arī veidots atbilstošais Kredītrēķins

Klientu pasūtījumi - tiek izmantoti klienta pasūtīto preču ievadīšanai un tālākai pārdošanas procesa vadībā - nosūtīšanu un rēķinu veidošanai un statusa kontrolei (modulis Klientu pasūtījumi)

Nosūtīšanas - noliktavas dokumenti, kurus izmanto Noliktava preču atlasei un nosūtīšana no noliktavas (modulis Noliktava)

Rēķini - finanšu dokumenti, kas tiek izmantoti rēķinu izdrukai un tālāk apmaksu piesaistei un debitoru kontrolei (modulis Realizācija)

Piegādes adreses - tiek izmantotas klientiem ar vairākām piegādes adresēm (arī rēķinu nosūtīšanai uz EDISoft)

Atgrieztā prece - noliktavas dokuments, kas atgriež preci noliktavā vai nu balstoties uz iepriekšēju Nosūtīšanu (rekomendēts) vai arī izveidots no nulles ar preci no dažādām Nosūtīšanām. No šī dokumenta tiek arī veidots atbilstošais Kredītrēķins

Noliktavas kustības - izmanto preču pārvietošanai starp noliktavām (viena uzņēmum ietvaros)

Preču pārvērtēšana - izmanto viena artikula visu atlikumu vai tikai vienas noliktavas atlikumu pārcenošanai

Atskaites un eksporti

Artikula statuss - logs, kuru var atvērt gandrīz no jebkura reģistra un tas parāda svarīgāko informāciju par artikula statusu. Tāpat no Artikula kartiņas iespējams atvērt atskaiti, kas rāda detalizētāku informāciju par artikulu

Artikula meklēšana - atskaite, kas pieejama no ļoti daudziem reģistriem, kuros nepieciešams ievietot artikulus. Ļauj viegli atrast artikulus pēc dažādiem parametriem. Tajā skaitā vārda nosaukuma vidū un tamlīdzīgi

Noliktavas atlikums - var apstīt viena vai vairāku artikulu atrašanos uzņēmuma noliktavās dažādos režīmos (modulis Noliktava)

Artikulu kustības pārskats - var apskatīt viena vai vairāku artikulu kustību noliktavā - cik saņemts, cik nosūtīts, norakstīts un tamlīdzīgi (modulis Noliktava)

Pasūtījumu statusa atskaite - elastīga atskaite Pasūtījumu informācijas attēlošanai

Piegādātājiem atgriezto preču pārskats - ļauj pēc pavadzīmes numura un citiem parametriem atrast piegādātājiem atrastās preces

Saņemtās preces/Ienākošo rēķinu salīdzināšana - ļauj pārliecināties vai visām saņemšanām ir ievadīti ienākošie rēķini pilnā apjomā

Klientu pasūtījumu kontrole uz datumu - ļauj kontrolēt vai visiem klientu pasūtījumiem ir izrakstīti rēķini atbilstošā daudzumā nosūtītajām precēm

Klienta atgrieztā prece

Piegādātājam atgrieztā prece

Inventarizācija

 

Transporta, Muitas izmaksu uzskaite