Pamatreģistri

Artikuli - izmanto preču informācijas glabāšanai un pārvaldei

Kontakti - izmanto klientu un piegādātāju informācijas glabāšanai

Reģistri darbam

Rēķins - finanšu dokumenti, kas tiek izmantoti apmaksai un debitoru kontrolei (modulis Realizācija)

Atskaites

-

Process

Ja Rēķins veidots bez klienta pasūtījuma un nosūtīšanas, tad jāpārliecinās, ka ievietots ķeksis "Izmainīt nol. atlikumu"