E-rēķini

E-rēķini nekādi neatšķiras no tiem rēķiniem, kurus gatavojat HansaWorld sistēmā. Tas ir pakalpojums, kas nodrošina, ka klienta un piegādātāja ERP sistēmu dokumenti savā starpā prot automātiski nosūtīties un izveidoties otrā datu bāzē.

Šo pakalpojumu nodrošina Omniva (https://www.omniva.lv/bizness/finanses).


E-rēķinu uzstādīšana


E-rēķinu lietošana