Atgriezto preču reģistrs atrodas modulī "Noliktava"

Lauki

Preču atgriešanas izveide.

 

 1. Atgriezto preču ierakstu iespējams izveidot no preces nosūtīšanas dokumenta ar darbību "Veidot atgriezto preci" (Ctrl+B)
  Tādējādi ierakstā automātiski ievietojas klienta dati, nosūtīšanas numurs (Pieg. Nr.), klientu pasūtījuma numurs, no kura tika veidota nosūtīšana, kā arī matrica ar artikuliem.

   

  Pēc noklusējuma ievietojas šodienas datums, taču to ir iespējams mainīt. 2. Tad jānorāda noliktavas kods, kurā nonāks atgrieztā prece.
 3. Pēc minēto darbību veikšanas nepieciešams ierakstu saglabāt. (Saglabāšanas brīdī tam tiks piešķirts numurs)

  Ierakstu ērtāk saglabāt ar taustiņu kombināciju "Shift+Enter".

 4. Kad rindas ir ievadītas, nepieciešams pārliecināties, par datu korektumu un jāiegrāmato atgriešana.
 5. Grāmatotai atgriešanai var izveidot kredītrēķinu spiežot taustiņu kombināciju "CTRL+F" vai izvēloties "Veidot kredītrēķinu" darbību no darbību izvēlnes.

 

Atgriezto preču ierakstu var izveidot tikai no apstiprināta nosūtīšanas ieraksta.