Uzdevumu var izveidot šādos veidos:

1. Klienta pārstāvis, kam jau ir Burti Atbalsta Centra lietotājs, izveido Uzdevumu Klienta konta vietnē https://services.burti.lv vai Burti Atbalsta Centrā http://support.burti.lv

2. Ja Klienta pārstāvim nav Burti Atbalsta Centra lietotāja vai pieslēgšanās informācija aizmirsta, Uzdevumu var pieteikt sūtot e-pastu uz support@burti.lv.

3. Klienta pārstāvis iesniedz pieprasījumu telefoniski vai mutiski. Šādā gadījumā Izpildītājs izveido Uzdevumu Klienta pārstāvja vārdā.

Uzdevums uzskatāms par izveidotu, ja tam ir statuss  (sk. attēlā) un tas ir piešķirts Izpildītāja pārstāvim (attēlā - People involved)

→ Uzdevumam tiek piešķirts unikāls identifikators, kas tiek izmantots Uzdevuma precīzējumu, statusa, atbildīgo personu, prioritātes un citu parametru pārvaldē, kā arī darba laika novērtējumu, uzskaites un apmaksas nolūkos (attēlā - DESK – 38)

         

Uzdevuma statusi

 1.  Uzdevumi, kuru risināšanai nepieciešamais laiks nepārsniedz 30min, tiek risināti bez papildu saskaņošanas. Uzdevuma statuss tiek mainīts no  uz .
 2. Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 30min, kopā ar paredzamo laika novērtējumu (citur tekstā Novērtējums) un piedāvāto Izpildes termiņu tiek nosūtīti apstiprināšanai Klienta atbildīgajam pārstāvim.Uzdevuma statuss tiek mainīts uz 
 3. Ja Klients apstiprina novērtējumu (statuss Estimate Accepted - ), tad darbs pie Uzdevuma tiek sākts Klienta Servisa līmenī paredzētajā laikā vai Uzdevumā noteiktajā Izpildes termiņā. 
 4. Ja nepieciešama precizējoša informācija vai ja Uzdevums ir izpildīts, tas tiek piešķirts Klienta pārstāvim pārbaudei vai precizēšanai (statuss Waiting for Customer - ).
 5. Lai sniegtu Izpildītājam atbildi uz Uzdevumu, nepieciešams pievienot komentāru (Add  a comment). Uzdevuma statuss tiek nomainīts uz  un piešķirts Izpildītājam. Izpildītājs tālāk šo Uzdevumu var novirzīt:
  1.  (Waiting for Customer). Uzdevums tiek piešķirts Klienta pārstāvim pārbaudei vai informācija precizēšanai.
  2.  (Ready to Deploy). Statuss informē Klienta pārstāvi, ka Uzdevums tiek izvietots Sistēmas Darba vidē.
  3. . Statuss informē, ka Uzdevums ir akceptēts no klienta pārstāvja un tas tiks iekļauts nākamajā rēķinā no Izpildītāja.
 6. Ja līdz rēķina piestādīšanai nav izteikti konkrēti iebildumi vai jautājumi, tad Uzdevums tiek aizvērts. Statuss nomainīts no  uz 
 7. Ja Darba vides pārbaudes laikā tiek atklātas konkrētas nepilnības, tad Klients piefiksē tās konkrētajā Uzdevumā kā komentāru (Add a comment), tādā veidā to piešķirot Izpildītājam ar statusu Reopened -