Lai veiksmīgi uzsāktu datu ievadi HansaWorld sistēmā jaunā finansu gadā, jānodefinē:

 1. Finanses (Sistēma) - Iestatījumi - Finanšu gadi - jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga. (warning) pirms saglabāšanas uzmanīgi pārbaudīt, jo nav iespējams pēc tam mainīt;
 2. Katrā modulī izmantojamo reģistru numuru sērijas - Iestatījumi - Numuru sērijas, piemēram:
  Realizācijas - Iestatījumi - Numuru sērijas - Rēķini;
 3. Svētku dienas Latvijas valstī:
  Algas (Sistēma) - Iestatījumi - Valsts brīvdienas - papildināt jau izveidoto Latvijas valsts svētku dienu kartiņu (ieteicams augšpusē izveidot jaunas rindas un ierakstīt aktuālā gada dienas, lai ērtāk meklēt);
 4. Pārnestās darba dienas:
  Algas - Iestatījumi - Pārnestās darba dienas;
 5. Atskaišu periodi:
  Sistēma - Iestatījumi - Atskaišu periodi;

Ja mainās likumdošana attiecībā uz HansaWorld izmantotiem iestatījumiem, zemāk saraksts, kuros iestatījumos ieteicams mainīt dažādus nosacījumus:

 1. PVN likmes - ja mainās PVN likmes, ieteicams veidot jaunas likmes pēc apraksta:
  PVN pārskata perioda deklarācijas un pielikumu PVN1, PVN2 eksports uz EDS (HW standarts) - punkts 2. Iestatījumi PVN1. (2018.gadā nāk klāt jaunas reversas likmes, kas jāizveido sistēmā - R7, R8, R9).
  (warning) ja iepriekš nav bijis PVN - nodokļa apgrieztā maksāšana un būtu nepieciešama konsultācija un/vai nepieciešama realizācijas rēķinu pārveide, lūdzu, sazinieties ar mums - support@burti.lv
  Veidojot PVN deklarācijas pielikumu PVN1 no 01.01.2018, jānorāda jauna Min.vērtība - 150 EUR (līdzšinējo 1430 EUR vietā).
 2. Neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem, invalīdu atvieglojumi, minimālā alga:
   Algas - Iestatījumi - Konstantes - jaunā rindā ierakstam jaunā gada periodu un likmi, izmantojot līdz šim esošo kodu. Vecajai likmei jānosaka beigu periods; (warning) pievērst uzmanību iestatījuma B sadaļai - jāieliek dienas.
 3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, sociālā nodokļa likmes maiņa, jānodefinē:
  Algas - Iestatījumi - Likmes - attiecīgās likmes kartiņā jāieraksta jaunais periods un likmes vērtība. Vecajai likmei jānosaka beigu periods;
 4. 2018.gada Algu aprēķinu izmaiņu ieviešana jāsaskaņo konkrēti ar savu konsultantu - šajā gadījumā būs jāveic izmaiņu ieviešanas process katrai HansaWorld sistēmas datu bāzei individuāli.