Lai veiksmīgi uzsāktu jauno 2019. Finanšu gadu HansaWorld sistēmā, nepieciešams nodefinēt:

 1. Modulis Finanses (Sistēma) > Iestatījumi > Finanšu gadi > jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga; 
  (warning) Pirms saglabāšanas uzmanīgi pārbaudīt, jo nav iespējams pēc tam to mainīt.
 2. Izmantojamo reģistru numuru sērijas, katrā modulī > Iestatījumi > Numuru sērijas; 
  Piemēram: Realizācijas - Iestatījumi - Numuru sērijas - Rēķini.
 3. Noklusējuma numuru sērijas ((warning) jāmaina tikai tad, ja tiek izmantotas):
  Modulis - Sistēma - Iestatījumi - Numuru sērijas pēc noklusējuma;
  Modulis - Sistēma - Reģistri - Personas - Numuru sērijas;
 4. Modulis Algas (Sistēma) > Iestatījumi > Valsts brīvdienas > papildināt jau izveidoto valsts brīvdienu ierakstu ar jaunajām Svētku dienām Latvijas valstī; 
  Ieteicams augšpusē izveidot jaunas rindas un ierakstīt aktuālā gada dienas, lai ērtāk meklēt.
 5. Modulis Algas >  Iestatījumi > Pārnestās darba dienas;
 6. Modulis Sistēma > Iestatījumi > Atskaišu periodi.

 Zemāk saraksts, kuros HansaWorld iestatījumos ieteicams mainīt dažādus nosacījumus, ja likumdošanas izmaiņas attiecas uz HansaWorld izmantotajiem iestatījumiem.

 1. Mainās neapliekamā minimuma summa - šo nosaka VID un summas jāimportē Neapliekamā minimuma reģistrā no EDS sadaļas - Pārskati - Iesniegto Algas nodokļa grāmatiņas dati - saglabāt failā;
  Algas - Rutīnas - Imports - Neapliekamais minimums;
 2. Mainās atvieglojumi par apgādājamiem un minimālā alga, Modulis Algas > Iestatījumi > Konstantes > jaunā rindā ierakstam jaunā gada periodu un konstanti, izmantojot līdz šim esošo kodu. 
  (warning) Vecajai konstantei jānosaka beigu periods.
  (warning) Pievērst uzmanību iestatījuma B sadaļai - jaunajai konstantei jānodefinē dienas kods pēc iepriekšējās parauga.
 3. Ja nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums - support@burti.lv.