1. Izveido attiecīgās valūtu kontu.
  Finanses - Reģistri - Konti - Jauns - konta kartiņā ieliek attiecīgo valūtu
 2. Jānodrošina Valūtu kursu ievade par katru nepieciešamo dienu. Šeit ir ieteicams izmantot Valūtu kursu imports
  Sistēma - Reģistri - Valūtas
  Sistēma - Reģistri - Valūtu kursi
 3. Valūtas konta grāmatojuma ievade.
  Vadot grāmatojumumu ar valūtas kontu, ievietojat rindā valūtas kontu, tad aizpildat C sadaļā summu valūtā, bet summa Bāzes valūtā aprēķināsies pēc Sistēmas kursa.
 4. Perioda beigās veicam Valūtu kontu svārstību grāmatojumu. HansaWorld standartā ir automātisks pārrēķins visiem finansu kontiem, kuru ierakstos ir cita valūta.
  Jābūt ievadītiem valūtu kursiem sistēmā un pārrēķina datumu.
  Finanses - Atskaites - Valūtu kontu kursu svārstības - atskaite parāda visu valūtu kontu svārstības uz konkrēto datumu;
  Finases - Rutīnas - Apkalpošana - Valūtas kontu kursu svārstības - izveidojas grāmatojums par atskaitē uzrādītajām valūtu kursu svārstībām.